تبلیغات
 my lovely words - 0000

باید کسی باشد برای دوست داشتن ..
کسی باشد که وقتی 
تمامت را گوشه ای گم میکنی 
بیاید پیدایت کند ...!دستای گرم

تاریخ : جمعه 3 دی 1395 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : :) ** | نظرات

  • paper | تنهای تنها | سندرم دیسترس تنفسی