تبلیغات
 my lovely words - 000
عکس و تصویر من همان غروب جمعه.تو همان شکوه صبحی. کی شود خبر بگیرد.سحر از غم شب تار. ...


همین "تو"
که حتی فکرَش را هم نمیکنی
میتوانی دلیلِ حالِ خوبِ جمعه های یک نفر باشی...
خودَت را دریغ مکن. 


تاریخ : جمعه 3 دی 1395 | 11:48 ب.ظ | نویسنده : :) ** | نظرات

  • paper | تنهای تنها | سندرم دیسترس تنفسی